ENGLISH

Our goal

Naším cílem je vytvořit rodinn​ou atmosféru, která učí děti k interkulturní citlivosti, úctě k sobě, druhým, přírodě a světu, jehož jsme součástí . Respektujeme individualitu dítěte a povzbuzujeme ho, aby byl přirozeně zapojen do všech činností. Jsme hrdi na náš osobní a vřelý přístup k dětem. Všechny nabízené aktivity mají za cíl vzbudit u dětí zvědavost a pomáhají jejich přirozenému učení.

Ředitelka

Michelle pochází z New Yorku USA. Absolvovala vysokou školu v New Yorku se specializací na výuku francouzštiny, dále je absolventkou v oboru pedagogických věd a školních programů (Master of Arts in Education / Curriculum & Instruction). Je certifikovaná na výuku francouzštiny a angličtiny jako druhého jazyka. Má více než dvacet let praxe ve výuce, jak ve veřejném, tak i v soukromém školství (výuka angličtiny jako cizího jazyka).

Náš učitelský sbor

Click this text to edit. Tell users why they should click the button.

Náš učitelský sbor

Učitelka českého programu

Jana vystudovala Gymnázium se zaměřením na cestovní ruch v Poděbradech. Následně VOŠ pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Pracovala jako učitelka ve Speciální Mateřské škole v Nymburce, následně jako učitelka anglického jazyka v Mozaice a krátkou dobu působila ve školce v Opolanech. Je maminkou 4 dětí. S nimi žije v domku se zahradou v Choťánkách. Její preference ve výuce jsou především rozvoj logického myšlení, rozvoj jazykových kompetencí dětí, polytechnická a environmentální výchova a výchova prosociálního cítění a jednání dětí.

Učitelka anglického programu

Iva vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského Praha a následně odletěla do USA jako au pair. Během téměř 8 let ve Spojených Státech se z velké části věnovala péči o děti různého věku. Získala také druhý bakalářský titul z Columbia College Chicago. Po letech strávených v zahraničí, Iva pevně věří, že schopnost mluvit anglicky v raném věku pomůže dětem vybudovat dovednosti pro studium dalších jazyků a lepšího pochopení cizích kultur

Učitelka výtvarné výchovy v angličtině

Jordanna je australská občanka, která nyní žije v Poděbradech. Je kvalifikována v oboru výroby obrazových rámů, má velký zájem o umění a řemesla. V současné době se zabývá navrhováním a šitím dětského oblečení a plyšových hraček. V Austrálii byla zapojena do komunitních řemeslných programů pro děti. Věří, že dětské představy by měly být podporovány a rozvíjeny, a to zejména v raných fázích vývoje.

Školní asistent

Vlaďka pochází z Brna kde vystudovala střední Rodinnou školu s maturitou. Je maminkou 2 dětí a nyní žije v Úmyslovicích. Po absolvování kurzu Asistenta pedagoga se této profesi věnuje již 4 rokem. Cílem její práce je pomáhat pedagogům s dětmi a podporovat je v samostatnosti a učit je novým dovednostem.

Pomocný personál

Martin je rodilý mluvčí z New Yorku USA. Stará se o bezpečný provoz a údržbu školy. Připravuje dětem jídlo, učí děti slušnému chování u stolu a dodržování hygienických zásad. Asistuje učitelům, pomáha s pomůčkami a přípravou školních akcí. Interakce v anglickém jazyce upevňuje dětem jejích komunikativní dovednosti.

0