ENGLISH

Our goal

Naším cílem je vytvořit rodinn​ou atmosféru, která učí děti k interkulturní citlivosti, úctě k sobě, druhým, přírodě a světu, jehož jsme součástí . Respektujeme individualitu dítěte a povzbuzujeme ho, aby byl přirozeně zapojen do všech činností. Jsme hrdi na náš osobní a vřelý přístup k dětem. Všechny nabízené aktivity mají za cíl vzbudit u dětí zvědavost a pomáhají jejich přirozenému učení.

Ředitelka

Michelle pochází z New Yorku USA. Absolvovala vysokou školu v New Yorku se specializací na výuku francouzštiny, dále je absolventkou v oboru pedagogických věd a školních programů (Master of Arts in Education / Curriculum & Instruction). Je certifikovaná na výuku francouzštiny a angličtiny jako druhého jazyka. Má více než dvacet let praxe ve výuce, jak ve veřejném, tak i v soukromém školství (výuka angličtiny jako cizího jazyka).

Náš učitelský sbor

Click this text to edit. Tell users why they should click the button.

Náš učitelský sbor

Učitelka českého programu

Michaela vystudovala SOŠ s maturitní zkouškou z výtvarné výchovy a následně VOŠ obor předškolní a mimoškolní pedagogika v Praze. Svůj volný čas tráví s rodinou, procházkami se psem, jízdou na kolečkových bruslích, cvičením jógy a plaváním. S dětmi se ráda věnuje výtvarným činnostem, rozvoji logického myšlení a prvkům etické výchovy. 

Učitelka anglického programu

Alina vystudovala V.N. Karazinova národní univerzita v Charkově na Ukrajině s magisterským titulem v oboru anglická filologie a pedagogika. Má 15 let zkušeností s výukou angličtiny pro děti ve věku od čtyř do sedmnácti let.

Má certifikaci TESOL/TOEFL (Výuka angličtiny pro mluvčí jiných jazyků/Výuka angličtiny jako cizího jazyka) a v současné době dokončuje TEYL (Výuka angličtiny pro mladé studenty).

Alina tráví svůj volný čas se svými rodiči a svými dvěma dětmi, Michaelem ve věku 8 let a Helen ve věku 12 let. Už od raného věku zná výhody učení angličtiny, které jí otevírá dveře k novým příležitostem, jako je navazování nových přátel v zahraničí.

Školní asistent

Vlaďka pochází z Brna kde vystudovala střední Rodinnou školu s maturitou. Je maminkou 2 dětí a nyní žije v Úmyslovicích. Po absolvování kurzu Asistenta pedagoga se této profesi věnuje již 6 rokem. Cílem její práce je pomáhat pedagogům s dětmi a podporovat je v samostatnosti a učit je novým dovednostem.

Pomocný personál

Martin je rodilý mluvčí z New Yorku USA. Stará se o bezpečný provoz a údržbu školy. Připravuje dětem jídlo, učí děti slušnému chování u stolu a dodržování hygienických zásad. Asistuje učitelům, pomáha s pomůčkami a přípravou školních akcí. Interakce v anglickém jazyce upevňuje dětem jejích komunikativní dovednosti.